Wanneer je als organisatie of commissie gebruik wilt maken van de barbecues met meer dan 15 personen op de Cambridgelaan neem dan contact met ons op via woonbestuur.cambridgelaan@gmail.com. Dit i.v.m. het spreiden van de drukte en het beperken/voorkomen van overlast voor bewoners.