Projecten woonbestuur

Het woonbestuur zet zich dagelijks in voor alle bewoners door het organiseren van activiteiten (sociale cohesie bevorderen), het verbeteren van de leefbaarheid door projecten, en door de bewoners’ belangen te behartigen bij betrokken partijen. Meer informatie daarover kan je hier vinden. Om duidelijk te maken wat het Woonbestuur van de Cambridgelaan voor projecten aanpakt, is hieronder een lijst met alle lopende en afgeronde projecten.

Radiatorfolie (2018-2019)

Het woonbestuur zet in op vergroening! Met het doel om het Cambridgelaan complex te verduurzamen zijn er meerdere projecten opgestart, waarvan radiatorfolie een van de belangrijkere is. Alle huizen zijn inmiddels voorzien van radiatorfolie achter de verwarmingen, opgeplakt door de bewoners zelf. Zo besparen bewoners 10-30% op hun energierekening!

Vergroening: uitdelen plantenbakken (2019)

Vergroening: aanbrengen bloemenperken (2019)

Realisatie van meer fietsenstallingen (2019)

Een project dat weer is opgepakt nadat het in 2017 was blijven liggen.

Leaseproject van witgoed (2018-2019)

Uiteindelijk is dit project na onze voordracht aan de SSH door hen uitgevoerd in samenwerking met Splashlease.

Project energieadvies (2018)

Questproject Hogeschool Utrecht

In samenwerking met zes studenten van Hogeschool Utrecht is er gekeken naar het inzichtelijk maken van het gas, water, en licht verbruik op de Cambridgelaan.

Project moterstalling (2017-2018)

Afvalbakken op het Cambridgelaan complex (2017-2018)

Bloembakken op Utrecht Science Park (2017-2018)

Voor alle bloembakken op USP heeft voormalig woonbestuurslid Esmee plannen getekend en deze in samenwerking met de SSH en de universiteit uitgevoerd.

Project ondergrondse afvalcontainers (2017-2019)

In 2019 zijn de eerste containers inmiddels geplaatst!

Studentomaat (2017)

De automaat voor de cambridgebar is in 2017 geplaatst in opdracht van het Woonbestuur.

Klimaatstraatfeest (2016-2018)

BBQs en picknickbanken op de alpenweide (2015-2017)

Kruising Cambridgelaan (2015-2017)

Project supermarkt (2014-)

Al sinds het bouwen van de eerste woningen op de Utrecht Science Park (USP) wordt er gepraat over het realiseren van een volwaardige supermarkt. De laatste update aangaande dit project is dat er naar alle waarschijnlijkheid een supermarkt gerealiseerd gaat worden in de verbouwingen van de complexen op Rijnsweerd.

Volg ons op
Facebook
Contact

Stichting Cambridgelaan Utrecht
Cambridgelaan 901
3584 DW Utrecht

woonbestuur.cambridgelaan@gmail.com